Prijava

ČUVALICA.HR UVJETI KORIŠTENJA

 

1. Internet stranice Čuvalica.hr su u vlasništvu trgovačkog društva Čuvalica j.d.o.o.   

 

2. Čuvalica.hr  je pouzdano i jedinstveno obiteljsko mjesto na webu koje obiteljima omogućava oglašavanje te da putem detaljnih profila osoba pronađu i odaberu pomoć  oko brige i skrbi za svoju obitelj i dom i ujedno da na isti način pružatelji usluga isto tako pronađu obitelji u kojima će moći pružiti svoje usluge .

 

Nakon što pristupite stranicama web portala Čuvalica.hr, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica. Čuvalica.hr zadržava pravo bilo kakve promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku.

Obaveza korisnika web portala je da redovito čita uvjete korištenja. Podrazumijeva se da je pristupanjem stranicama Čuvalica.hr upoznat s aktualnim uvjetima korištenja ovih stranica.
Web portal Čuvalica.hr odnosno njegov vlasnik, zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja bez prethodne obavijesti te neće biti odgovoran za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovom portalu.

 

Minimalna dobna granica za potpuno korištenje i oglašavanje putem web portala Čuvalica.hr je 18 godina!

 

3. Kako bi pružatelj i korisnik usluge mogli oglašavati svoje usluge na web portalu Čuvalica.hr neophodno je da se isti registriraju i u registracijskom obrascu  popune svoje osobne i kontakt podatke. Prilikom samog postupka registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije a koje su potrebne za registraciju.Nakon registracije pružatelj i korisnik usluge dužan je voditi brigu o svome korisničkom  računu. Pružatelj i korisnik usluge odgovara za svaku eventualnu štetu koja se desi na njegovom korisničkom profilu te za kompletan sadržaj pod njegovim korisničkim imenom.

Prikupljanje traženih podataka kroz registracijski obrazac utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonom o medijma.

Prema zakonu o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti naručitelj oglasa je obavezan navesti sljedeće podatke o svojem identitetu:

 • Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište
 • Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe

Korisnik za točnost navedenih podataka jamči zakonskom odgovornošću. Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka a koje pohranjuje Čuvalica j. d.o.o.Prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima Čuvalica.hr nije dužna provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa (u ovom slučaju oglasa pružatelja i korisnika usluge)

te prema  Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18. stavak 1. nije odgovorna za sadržaj pohranjenih podataka

 

Unosom osobnih podataka korisnici web portala Čuvalica.hr odobravaju da Čuvalica.hr iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Prema članku 7. stavku 2. Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti svi oglasni mediji ( uključujući tiskane i internetske ) dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Čuvalica.hr biti korišteni u druge svrhe.

Traženi podaci će biti korišteni za interne identifikacijske potrebe Čuvalica.hr web portala a u smislu izdavanja oznake dostavljenog dokumenta.

 

Ukoliko korisnik prilikom kreiranja oglasa ne predoči na Čuvalica.hr sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista objava oglasa će se smatrati nepotpunom.

Samim time  Čuvalica.hr nije dužna objaviti oglas, a svi troškovi bilo materijalni ili nematerijalni nastali u procesu kreiranja oglasa koji se smatra nepotpunim ili netočnim, teretit će se na trošak korisnika a Čuvalica j.d.o.o. ne može iz tih razloga snositi nikakav trošak.

 

4. Svi korisnici web portala Čuvalica.hr prihvaćanjem ovih pravila dopuštaju uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu rada samog sistema te za slanje elektronske pošte u skladu sa točkom 5. ovih pravila, a Čuvalica.hr se obvezuje da će te podatke koristiti isključivo samo u svrhe za koje su dobiveni.

 

5. Objavom oglasa/profila pružatelja usluge ili oglasa korisnika usluge te tvrtke,agencije ili obrta na Čuvalica.hr web portalu svi korisnici se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite potencijalnih korisnika njihovih usluga  (na telefon ili e-mail). Svi korisnici web portala moraju imati aktivnu e-mail adresu gdje povremeno pregledavaju poštu.

 

Sve objave oglasa/profila, oglasi za posao, fotografije, poruke, tekstovi, video snimke i drug materijali (objavljeni sadržaj) obavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica, ili prikazani putem linkova sa drugih stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takva vrsta sadržaja potekla. Čuvalica.hr ne pruža nikakva jamstva u pogledu potpunosti, točnosti, ili autentičnosti takvog sadržaja.U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema izdavaču web portala Čuvalica.hr, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik web portala preuzima odgovornost te obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio samog izdavača Čuvalica.hr, od svih takvih zahtjeva. Korisnik  web portala se obvezuje nadoknaditi Čuvalici j.d.o.o. svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal koji je objavljen na web stranici.

Web portal Čuvalica.hr objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njenom vlasništvu ili nisu nastale u sklopu web portala Čuvalica.hr. Web portal Čuvalica.hr ne jamči korisnicima tih web stranica zaštitu podataka, odnosno ne garantira za sadržaj tih stranica. Sadržaj vanjskih web stranica podlježe isključivo pravilima privatnosti i uvjetima korištenja istih vanjskih web stranica koje nisu u vlasništvu Čuvalica.hr web portala.

 

6. Na web portalu Čuvalica.hr je zabranjeno objavljivanje te ujedno i korištenje sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, štetni, prijeteći, sadržaja koji zlostavljaju, uznemiravaju ili kleveću. Također putem web portala Čuvalica.hr je izričito zabranjeno objavljivanje sadržaja koji su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Ujedno je nedopušteno korištenje sadržaja koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog te po mogućnosti pismenog odobrenja. Korisnik web portala se posebno obvezuje da neće pružati usluge ili objavljivati oglase kojima bi se kršila autorska prava trećih osoba. Svaki korisnik web portala Čuvalica.hr se obvezuje da neće objavljivati oglase i kreirati profile koji su u suprotnosti sa zakonom i ostalim propisima te Ustavom Republike Hrvatske.

 

Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

 

7. Ukoliko se pojave iz odnosa pružatelja i korisnika usluge eventualni sporovi svi se sporovi rješavaju isključivo između pružatelja usluga i korisnika istih (neovisno da li zbog točnosti iznesenih podataka o pružatelju usluga ili korisniku istih, samog sadržaja oglasa/profila, ponuđenih cijena i sl.)  Čuvalica.hr nije odgovorna za bilo kakvu nastalu štetu bilo koje vrste a koja je nastala kao posljedica navedenih i sl. odnosa.

 

Svi korisnici web portala ovime potvrđuju da razumiju i da su izričito suglasni da web portal Čuvalica.hr nema nikakvu kontrolu nad kvalitetom, vremenom, zakonitostima ili bilo kojim drugim aspektima bilo koje od usluga isporučene od strane pružatelja ili korisnika usluge, tvrtke,agencije ili obrta,  te ujedno odstupa od odgovornosti bilo kakvih aktivnosti, bilo koje vrste od uključenih i navedenih strana.

 

Čuvalica.hr ne daje nikakve izjave o pouzdanosti, pravodobnosti, sposobnosti i točnosti pruženih usluga od strane pružatelja usluga ili korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta. Čuvalica.hr ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka ili vida usluga koje su podasterjete od strane ili pružatelja ili korisnika usluge, tvrtke agencije ili obrta objavljenim na ovim stranicama. Čuvalica.hr ne preuzima i izričito se odriče bilo kakve odgovornosti koja može nastati iz korištenja tih informacija ili usluga. Čuvalica.hr nije odgovorna za ponašanje, bilo na mreži ili izvan mreže bilo kojeg korisnika web portala Čuvalica.hr. Svi korisnici web portala, uključujući pružatelja i korisnika usluge, tvrtke, agencije ili obrta ovime su izričito suglasni da Čuvalica.hr nije odgovorna za bilo koje upute, savjete ili isporučene usluge koje su nastale putem stranica ovog web portala.

 

8. Pružatelj ili korisnik usluge može imati samo jedno korisničko ime te može napraviti više oglasa/profila za usluge koje se nude putem Čuvalica.hr web portala a po jednom korisničkom imenu i računu. Također pružatelj usluge može biti i korisnik neke od usluga koje se nude putem web portala Čuvalica.hr

 

9. Pojedinačni pružatelji ili korisnici usluga su dužni platiti za usluge ovog web portala, osim ukoliko nije drugačije ponuđeno ili dogovoreno. Pojedinačni pružatelji ili korisnici usluga su suglasni platiti Čuvalici.hr sve pristojbe po cijenama koje su aktualne i objavljene na web portalu. Čuvalica.hr može ponekad ponuditi i vremenski  ograničenu besplatnu probu bez pretplate prema korisnisima usluga. Pružatelji usluga koji se prijave na besplatnu probu mogu imati ogranićeni pristup podacima web portala.

 

Osnovne usluge Čuvalica.hr su besplatne za osnovne korisnike usluga dok se PREMIUM usluge ponuđene cjenikom nude uz određenu naknadu.

 

Ukoliko je plaćena jedna od usluga koje su ponuđene na web portalu Čuvalica.hr od strane pružatelja ili korisnika usluge, tvrtke,agencije ili obrta ali njihovi profili ili oglasi ne ispunjavaju neke od uvjeta oglašavanja ovim propisanim uvjetima korištenja ili zadiru u zaštitu privatnosti biti će odbijeni. Čuvalica.hr nije dužna navesti razloge odbijanja.
Iznos uplate će predstavljati preplatu o čemu će se korisnik obavijestiti, uz uputu da mu se taj iznos u određenom roku može vratiti ili da isti može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ako korisnik ne napravi po danim mu uputama, Čuvalica.hr će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za međusobnu obavljenu korespondenciju uključujući knjigovodstvene troškove koji su iz istoga proizišli a uzrokovani su korisnikovom pogreškom.

Prilikom kupnje jedne od usluga na Čuvalica.hr web portalu te njihovih eventualnih otkazivanja, ili od strane Čuvalica.hr ili od strane pružatelja ili korisnika usluge, tvrtke, agencije ili obrta iz bilo kojeg razloga, Čuvalica.hr nije dužna korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta a nastalu kao posljedica ne pružanja dotičnih usluga. Nema mogućnosti povrata uplaćenih sredstava prema pružatelju ili korisniku usluga od strane Čuvalice j.d.o.o. a za uplaćenu pretplatu kroz jedan od ponuđenih perioda ili nakon otkazivanja članstva jedne od ponuđenih kategorija web portala nakon što je korisnički račun naplaćen. Čuvalica.hr zadržava pravo da ispravi vlastitu pogrešku ili pogreške prema pružatelju ili korisniku usluge, tvrtki, agenciji ili obrtu čak ukoliko je i zaprimila uplaćena sredstva.

*Otkazivanjem članstva na portalu Čuvalica.hr Vi više niste upisani kao korisnik u bazu portala te nećete više primati obavijesti od strane Čuvalica.hr. Ukoliko Vaši oglasi koje ste postavili na portal također više nisu aktivni te ne želite da se više prikazuju neophodno je prethodno napraviti deaktivaciju oglasa.


10. Pružatelj usluge i korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti te sve osobe koje kupuju usluge koje su ponuđene putem web portala Čuvalica.hr su također obavezni da plate za bilo koju prodaju ili druge poreze koji bi se mogli odnositi na usluge koje su kupili.

 

11. Pružatelji usluge su sve fizičke osobe, tvrtke, agencije ili obrti koji putem svojih profila kroz ponuđene kategorije na Čuvalica.hr web portalu nude svoje usluge. Korisnici usluga su sve fizičke osobe, tvrtke, agencije ili obrti koje putem svojih profila kroz ponuđene kategorije na Čuvalica.hr web portalu potražuju uslugu da li fizičke osobe, tvrtke, agencije ili obrte.

 

12. Pravne osobe ( tvrtke koje se bave uslugama iz ponuđenih kategorija unutar web portala Čuvalica.hr ), obrtnici, udruge i agencije mogu putem Čuvalica.hr predavati oglase za posao. Objavljivanje oglasa za otvorena radna mjesta ili korištenje nekih drugih ponuđenih usluga naplaćuje se prema važećem cjeniku objavljenom na Čuvalica.hr .

 

Poslodavac se obvezuje da će usluge objavljivana oglasa i ostale ponuđene usluge korisititi jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe, bez zlouporabe baze podataka web portala Čuvalica.hr.  Zloupotrebom baze podataka web portala Čuvalica.hr posebno se podrazumijeva kopiranje baze podataka (oglasa/profila potencijalnih posloprimaca) na bilo koju vrstu medija ( pohranjivanje podataka iz baze unesenih profila web portala Čuvalica.hr na drugo ili druga računala korištenjem Bake Čuvaliceh aplikacija), bez obzira na samu namjeru ili svrhu takvog postupanja poslodavca ili pak fizičke osobe te bez obzira koja je osoba kod poslodavca obavila takav postupak a da nije prethodno imala odobrenja portala Čuvalica.hr. U slučaju zlouporabe baze podataka poslodavac ili fizička osoba odgovara za cjelokupnu štetu kako portalu Čuvalica.hr odnosno njenom vlasniku, tako i svim osobama uključenima u rad samog portala.

 

Poslodavac koji objavi svoj oglas na web portalu Čuvalica.hr neće držati Čuvalicu.hr  ili vlasnika web portala Čuvalica.hr odgovornim ni za kakvu potencijalnu štetu koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka navedenih u oglasu od strane posloprimaca ili pak trećih osoba.

 

Poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati diskriminatornima. U suprotnom ukoliko se pojave takvi oglasi isti će biti korigirani u djelu u kojem je procjenjeno da je isti tekst diskriminitatoran a uz prethodnu obavijest poslodavcu. Ukoliko se procjeni da je neophodno Čuvalica.hr isti oglas može deaktivirati ili pak ne objaviti sve do dogovora sa poslodavcem oko izmjene spornog djela. U sporni dio oglasa ulazi sve što svojim sadržajem diskriminira ljude po vjerskoj, nacionalnoj ili drugoj osnovi ili pak svojim sadržajem predstavlja kazneno djelo, prekršajno djelo ili osnovu za nastanak štete vlasniku web portala Čuvalica.hr ili trećoj osobi.

 

13. Na stranicama Čuvalica.hr nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela uključivo sa svim podacima koje daju pružatelji i korisnici usluga, tvrtke, agencije ili obrti a bez prethodnog pismenog dopuštenja Čuvalice j.d.o.o.

 

Ukoliko želite koristiti naše članke iste možete bez pismene suglasnosti staviti na sljedeći način tako da stavite naslov članka kao i do dvije rečenice iz istog članka s time da stavite obavezno link koji vodi na cjelokupan članak na našem web portalu.

 

14. Čuvalica.hr prema svim objavljenim profilima bilo pružatelja ili korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja njihovih oglasa/profila koji ne zadovoljavaju određeni kriterij. Čuvalica.hr ima pravo po potrebi urediti, izmijeniti, obrisati ili ne objaviti oglase/profile i to bez najave.

 

15. Čuvalica.hr će provesti izmjene na profilima navedenima u članku 14. u sljedećim okolnostima:

 • kada pružatelj usluge ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt krše autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada pružatelj usluge ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt može uzrokovati štetu ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva
 • kada pružatelj usluge ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt sadrži unutar oglasa/profila diskriminirajuće aspekte,  pornografske materijale bilo kojeg tipa
 • kada je oglas/profil sumnjiv u pogledu da je objavljen tuđi identitet
 • kada oglas/profil u bilo kojem smislu sadrži uvredljivi sadržaj
 • kada oglas/profil na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja web portala
 • kada oglas/profil  sadrži ilegalne materijale propisane hrvatskim zakonom
 • Čuvalica.hr zadržava pravo izmjene i dopune određenih oglasa, a da se prilikom toga neće mjenjati sadržaj samog oglasa/profila ( tipa dopuna podataka, ispravak podataka, lektorske intervencije, i slično).
 • kada je jasno vidljivo da je pružatelj ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt zloupotrijebio mogućnost davanja preporuke o radu neke od fizičkih osoba, tvrtke, agencije ili obrta

 

16. Čuvalica.hr zadržava pravo trenutno s popisa pružatelja i korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta brisati one koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad samih web stranica. Čuvalica.hr zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Uvjeti i odnosi između pružatelja i korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta i trgovačkog društva Čuvalica j.d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

17. Internetske veze (linkovi) sa stranica web portala Čuvalica.hr. na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopuštene. Samo tvrtke, agencije ili obrti koji na Čuvalica.hr imaju otvoren Moj profil mogu stavljati linkove i na vlastitu web stranicu koju imaju postavljenu na web prostoru. Veze ( linkovi ) na stranice koje su konkurentske čuvalici.hr nisu dopuštene. Čuvalica.hr zadržava pravo procijene da li će neki link odobriti ili neće.

 

Neki od linkova na web portalu Čuvalica.hr vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom Čuvalice j.d.o.o. Čuvalica.hr nije odgovorna za sadržaj tih stranica. Čuvalica.hr ne jamči za točnost, prikladnost ili potpunost sadržaja preuzetih sa tih stranica te pruženih informacija i materijala te se izričito odriče odgovornosti za pogreške ili propuste u navedenim informacijama i materijalima.

 

18. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti su se dužni brinuti o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati. Čuvalica.hr ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke. Čuvalica.hr  će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi iste odgovarajuće postupiti.

 

19. Pružatelj i korsisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti dužni su čuvati podatke o korisničkom računu, te su u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

 

Završetkom registracije pružatelj i korisnik usluge prihvaćaju odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane vlastitom uporabom web portala Čuvalica.hr.


20. Svi registriani korisnici koji su se registrirali i objavili svoj oglas na Čuvalica.hr web portalu a koji su plaćeni putem RBA "eToMiTreba" usluge (Raiffeisenbank Austria d.d.) putem MasterCard, Maestro i Visa kartica će imati u roku od maksimalno par minuta postavljen oglas na web portalu Čuvalica.hr uz uvjet da je sve prošlo u potpunosti u redu prilikom izvršavanja plaćanja te da je od strane banke autorizirana uplata.

Svi registrirani korisnici web portala Čuvalica.hr koji odaberu plaćanje virmanom ili općom uplatnicom, njihov oglas će se prikazati na web portalu odmah po primitku uplate na račun tvrtke Čuvalica j.d.o.o. a najkasnije u roku od 72 sata uz uvjet da je sve prošlo u potpunosti u redu prilikom transakcije novčanih sredstava na račun tvrtke Čuvalica j.d.o.o.

 

21. Čuvalica.hr može pružiti pružatelju ili korisniku usluge mogućnost kupnje poklon članstva putem web portala Čuvalica.hr za druge osobe. Kupnjom poklon članstva pružatelj ili korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti će točno navesti ime i prezime osobe te adresu elektronske pošte (e mail) osobe koja prima poklon bon a podaci su koje će unijeti prilikom kupnje. Nakon kupnje poklon članstva Čuvalica.hr će prenijeti poklon članstvo prema primatelju istoga putem elektronske pošte (e mail-a). Poklon članstvo i njegovo korištenje podliježu Čuvalica.hr  postavkama privatnosti i i uvjetima korištenja. Nema mogućnosti povrata uplaćenih sredstava prema pružatelju ili korisniku usluga od strane Čuvalice j.d.o.o. a za uplaćeni iznos poklon članstva. Po vlastitom nahođenju Čuvalica.hr može uzeti u obzir olakotne okolnosti ili ispraviti pogrešku ili pogreške pružatelja ili korisnika usluge, tvrtke, agencije ili obrta prema istima čak ukoliko je i zaprimila uplaćena sredstva.

 

Rizik gubitka poklon članstva prelazi na kupca nakon što Čuvalica.hr prenese isto poklon članstvo elektronskim putem u vidu elektronske pošte (e mail-a) prema primatelju. Čuvalica.hr nikako ne odgovara za ukradena ili izgubljena poklon članstva. Poklon članstvo kupljeno putem web portala Čuvalica.hr se ne može dalje preprodavati, prenesti u drugu materijalnu vrijednost ili se zamjeniti (pretvoriti) u financijsku i novčanu vrijednost (gotovinu) osim u mjeri koja je potrebna sukladno zakonu. Poklon članstvo se može iskoristi u roku od 12 mjeseci.

 

22. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti se slažu s povremenim primanjem elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima Čuvalica.hr web portala. Elektronska pošta može ponekad sadržavati reklamne poruke, obavijesti o posebnim ponudama, obavijesti o statusu predanog oglasa ili otvorenog oglasa/profila kao i ostalim vrstama obavijesti vezanima uz sam oglas ili otvoreni profil koji je pružatelj ili korisnik usluge predao. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt u bilo koje vrijeme mogu pismeno zahtijevati da Čuvalica.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje elektroničke pošte te u tom slučaju vrijede uvjeti navedeni u članku 22.

 

23Ukoliko pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt trajno ili privremeno nisu u sustavu primanja obavijesti o radu Čuvalica.hr web portala ili primanja elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima Čuvalica.hr web portala u tom razdoblju Čuvalica.hr pružatelju ili korisniku usluge, tvrtki, agenciji ili obrtu može zamrznuti njegovu registraciju. Navedeno znači da korisnik više neće moći koristiti funkcionalnosti Čuvalica.hr web portala a koje su namijenjene samo registriranim korisnicima.

 

24. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt svojim zahtjevom za objavom profila ili oglasa, neopozivo ovlašćuju Čuvalica.hr da taj sadržaj koristi, kopira, distribuira i objavljuje i u drugim medijima. Čuvalica.hr neće u drugim medijima objaviti korisnikove osobne podatke, nego eventualno samo sadržaj profila i link na stranicu Čuvalica.hr

 

25. Oglas na Čuvalica.hr mora sadržavati specifične podatke o usluzi koja se pruža ili pak traži. Svi opisi se moraju odnositi samo na predmet usluge. U oglasima na Čuvalica.hr nije dopušteno oglašavanje ostalih usluga ,predmeta, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet same usluge koja se može ponuditi putem Čuvalica.hr web portala. Svi korisnici koji se registriraju na Čuvalica.hr mogu putem aplikacije Moj profil upisati dodatne podatke o sebi ili svojim djelatnostima u polja koja su za to namijenjena.

Nije dopušteno upisivanje osobnih kontakt podataka unutar samog oglasa u bilo koji od djelova samog oglasa osim u isključivo u za to predviđene forme gdje se isti kontakt podaci upisuju. Pod navedene podatke se podrazumijeva e-mail adresa, skype kontakt, adresa stanovanja, broj mobilnog uređaja (gsm), broj fiksnog telefona te ostali oblici kontakt podataka.

 

26. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt imaju mogućnost postaviti slike unutar samih profila koji se kasnije objavljuju na Čuvalica.hr web portalu. Iste ne smiju sadržavati golotinju, uvredljivi sadržaj, nasilje i sve druge oblike nasliničkog ponašanja. Sve slike koje su postavljene i sadrže više osoba osim osobe koja pruža ili traži uslugu moraju imati odobrenje i ostalih osoba da se slažu sa prikazom njihovih slika putem web portala Čuvalica.hr. Također unutar oglasa/profila fizičkih osoba nije dopuštena objava logotipa, tekstualnih reklama, bannera i sl.

 

27. Tvrtke, agencije, udruge ili obrti otvaraju svoje oglase/profile unutar KATALOGA TVRTKI kao u sklopu adresara/kataloga tvrtki određene kategorije te unutar kategorije fizičkih osoba kao u sklopu ponude svojih određenih usluga. Tvrtke, agencije, udruge ili obrti te sve ne fizičke osobe  mogu postaviti glas pod pružatelji usluga odabravši minimalno Premium Star paket oglašavanja.

 

28. Svaki oglas za posao mora sadržavati naslov. Naslov oglasa za posao mora opisivati uslugu koja se nudi ili potražuje . U naslov oglasa fizičke osobe nije dopušteno upisivati nazive tvrtki ili naslove  drugih web stranica te više identičnih  znakova zaredom (kao primjer !!! Trebam tetu čuvalicu petkom navečer !!!).

 

29. Nije dopušteno kreirati oglase za posao unutar kojih bi se pozivalo na sudjelovanje u raznim piramidalnim igrama ( tzv. lanci sreće ) te mrežnim marketinškim aktivmostima. Također, nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje igara na sreću a igre su koje nisu nedopušte.

 

30. Čuvalica j.d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti, brisanja ili neobjavljivanja oglasa ili usluge te grešaka u radu samih web stranica.

 

31.  Ukoliko iz određenog razloga korisnik ili pružatelj usluge te tvrtka, agencija ili obrt deaktiviraju svoj oglas odlaskom pod  "Moj profil" odabravši "Moji oglasi" i odabirom ikone Deaktiviranje oglasa ista fizička ili pravna osoba isti neće moći više samostalno aktivirati bez obzira da li je usluga plaćana ili ne jer se podrazumijeva da je osoba isti oglas samostalno deaktivirala. Nakon deaktivacije oglas više neće biti vidljiv fizičkoj niti pravnoj osobi na web portalu. Isti oglas se može ponovno aktivirati nakon poslanog zahtjeva putem kontakt obrazca administratoru stranice.

Minimalan preostali plaćeni period za obnovu deaktiviranog oglasa je 15 dana prije njegovog prestanka.

32.  Ukoliko iz određenog razloga korisnik ili pružatelj usluge te tvrtka, agencija ili obrt obrišu svoj oglas odlaskom pod  "Moj profil" odabravši "Moji oglasi" i odabirom ikone Brisanje oglasa ista fizička ili pravna osoba isti neće moći više aktivirati bez obzira da li je usluga plaćana ili ne jer se podrazumijeva da je osoba isti oglas samostalno obrisala. Nakon brisanja oglas isti više neće biti vidljiv fizičkoj niti pravnoj osobi na web portalu. Isti oglas se ne može ponovno aktivirati jer je isti obrisan iz baze podataka Čuvalica.hr web portala.

33. Čuvalica.hr ne garantira da će pružatelj ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt uvijek moći pristupiti do sadržaja svog oglasa unutar aplikacije Moj profil kada on jednom istekne uzimajući u obzir potencijalne pogreške u radu samog programa. Preporučuje se da korisnik sam, lokalno na svom računalu pohrani sadržaj i slike oglasa ukoliko istih ima ako će htjeti kasnije upotrijebiti isti oglas ili oglase u nekom drugom periodu.

 

34. Sve marketinške aktivnosti na web portalu Čuvalica.hr vezane uz banner oglašavanje je potrebno dogovoriti držeći se određnih rokova i pravila pa je tako ....

 • rok za dostavu bannera sukladno dogovoru ili najkasnije jedan radni dan prije narucenog početka prikazivanja kampanje
 • uz banner neophodno navesti točan link koji će se klikom na banner aktivirati i usmjeriti posjetitelje na ispravnu web stranicu

 

Za sve dostavljene bannere i oglase isključivo odgovara i za iste jamči naručitelj garantrajući da su isti predani u skladu s važećim propisima RH, regulirajući svoju obvezu prema trećim osobama (autorska i druga prava)

Ujedno se obavezuje da će eventualna potraživanja trećih osoba po osnovi navedenoga u ovome članku u cijelosti preuzeti na sebe.

Sve objave profila, oglasi za posao, fotografije, poruke, tekstovi, video snimke i drugi materijali ( objavljeni sadržaj) obavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica, ili prikazani putem linkova sa drugih stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takva vrsta sadržaja potekla.

 

Čuvalica.hr ne pruža nikakva jamstva u pogledu potpunosti, točnosti, ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema izdavaču web portala Čuvalica.hr, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik web portala preuzima odgovornost te obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio samog izdavača Čuvalica.hr, od svih takvih zahtjeva.

 

Korisnik web portala se obvezuje nadoknaditi Čuvalici j.d.o.o. svaku štetu koje je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal koji je objavljen na web stranici.

 

Čuvalica.hr zadržava pravo da radi samo koncepta web portala, sadržaja ili velićine bannera ili bilo kojih drugih valjanih uvjeta  koje postavlja Čuvalica.hr ne objavi naručeni banner ili oglas.

 

35. Sadržaj web portala Čuvalica.hr zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Čuvalica j.d.o.o. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Čuvalica j.d.o.o. koristeći Kontakt formular


36. 
Ocjene i preporuke objavljene na stranicama web portala Čuvalica.hr su izričito mišljenja njihovih autora. Navedeni autori su odgovorni za isti sadržaj. Čuvalica.hr ne usvaja, potvrđuje te ne prihvačuje odgovornost za točnost ili pouzdanost niti jednog od mišljenja, savjeta ili izjave bilo kojeg djela koji se pojavljuje na web portalu Čuvalica.hr

Ni pod kojim okolnostima Čuvalica.hr neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu na temelju preporuka ili komentara koji su nastali od strane drugih korisnika o vama  na stranicama web portala.

Čuvalica.hr će ukloniti sve preporuke koja ne zadovoljavaju standarde Čuvalica.hr nacionalnog web portala za brigu o obitelji koji su između ostaloga navedeni i u ovim uvjetima korištenja.

 

37. Web portalu Čuvalica.hr se pristupa putem interneta, zbog čega se ne može jamčiti dostupnost portalu ili informacijama na istome u bilo koje doba dana ili noći.

 

38. Svi oglasi na Čuvalica.hr moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

 

 

 

 Kako postati PREMIUM član?

 • Želiš znati kako postati PREMIUM član? KLIKNI me :)
 • Postani PREMIUM član i pristupi kontakt informacijama
 • Pronađi pomoć za sebe, svoju obitelj, dom ili tvrtku
 • Preporuke i mišljenja roditelja, poslodavaca, klijenata
 • Razmjena poruka i informacija
 • Pristup sigurnosnom profilu osobe za Premium Star korisnike!

Pronađi posao!

 • BESPLATNO napravi svoj oglas!
 • ISTAKNI svoj oglas kao PREMIUM član i omogući pristup kontakt informacijama
 • Javi se obiteljima ili tvrtkama koje trebaju tvoju pomoć i usluge
 • Budi dostupan za najbolje i najzanimljivije poslove
 • Pretražuj oglase za posao po obrazovanju, znanju, plaći, lokaciji...