Prijava

 

 

ČUVALICA.HR IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

1. Čuvalica j.d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja web portala Čuvalica.hr.

Svjesni smo da je privatnost od najveće važnosti.  Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Osobni podaci se koriste samo u svrhu komunikacije i poboljšanja naših usluga prema korisnicima i pružateljima usluga.

 

Čuvalica j.d.o.o. ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani bez vaše privole, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom ili u slučajevima koji su navedeni  uvjetima korištenja ili zaštitom privatnosti.

Ako želite koristiti stranice web portala Čuvalica.hr morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci budu potpuni i točni. Ujedno svojom registracijom na web portal Čuvalica.hr  garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.

 

Kako bi vam mogli ponuditi naše usluge te kako bi vaši oglasi bili što relevantniji neophodni su nam vaši osobni identifikacijski podaci. Do navedenih podataka možemo doći na nekoliko načina koje vi dobrovoljno odobravate kroz proces registracije, poslanim pismenim putem, elektronskom ili redovnom poštom, telefonskim ili fax dokumentom ili djelomičnih informacija koje su sastavni dio svih web aplikacija na Internetu, putem tzv. „kolačića” (cookies), te informacijama dobivenih od trećih strana gdje uključujemo i dobivenu informaciju nakon obrade plaćanja određene usluge te druge izvore sa mreže ili izvan mreže.

 

Prikupljanje vaših informacija

2. Informacije koje se prikupljaju putem web portala Čuvalica.hr mogu biti sljedeće : ime, prezime, grad, mjesto, država, adresa, poštanski broj, telefon, e-mail adresa, vaše fotografije te drugi podaci specifični za uslugu koja se traži ili se pruža. Ako ste postali registrirani pružatelj usluga, Čuvalica.hr može prikupljati podatke o vašem datum rođenja, spolu, vaš životopis, naziv tvrtke ili obrta (ako je isto primjenjivo), mjesto stanovanja i zakonski obavezan OIB. Ukoliko ste tvrtka, obrt ili agencija registrirana kao pružatelj usluge, Čuvalica.hr  također može prikupljati podatke o tvrtki ili obrtu uključujući i zakonski obavezan OIB, godinu osnutka i broj zaposlenih.

Ukoliko pružatelj ili korisnik usluge kao fizičke osobe, tvrtka, obrt ili agencija kao pravne osobe, pružaju svoj broj osobne iskaznice kako bi pružile šte relevantniju informaciju o sebi a u svrhu kreiranja svoga što kvalitetnijeg oglasa/ profila, istu informaciju pruža isključivo na dobrovoljnoj bazi bazi a sukladno ZAKONU O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA opisanoga na sljedećim linkovima :

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/305952.html

http://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka

 

Navedeni podatak će se isključivo koristiti za potrebe administracije samog oglasa, pružanja što relevantnije informacije o oglašivaču te se nikako neće javno prikazivati putem web portala Čuvalica.hr. Oglas oglašivača će dobiti potrebnu oznaku (4P Status) da je osobna iskaznica oglašivača dostavljena.

 

Ukoliko pružatelj ili korisnik usluge kao fizičke osobe, tvrtka, obrt ili agencija kao pravne osobe pružaju svoj OIB tada isti pružaju sukladno zakonu o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_61_1349.html

 

Navedeni podatak će se isključivo koristiti za potrebe administracije samog oglasa, pružanja što relevantnije informacije o oglašivaču te se nikako neće javno prikazivati putem web portala Čuvalica.hr.


Ukoliko pružatelj ili korisnik usluge , tvrtka, obrt ili agencija pruža informacije u vidu potvrda o svom nekažnjavanju, psihofizičkoj sposobnosti za rad ili sanitarnu knjižicu, tada istu informaciju također pružaju isključivo na dobrovoljnoj bazi.

Za rad sa djecom profesionalne dadilje ovaj dio u vidu potvrda su dužne posjedovati propisanim zakonom o dadiljama ....


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_37_668.html

 

Navedeni podatak će se isključivo koristiti za potrebe administracije samog oglasa, pružanja što relevantnije informacije o oglašivaču te se nikako neće javno prikazivati putem web portala Čuvalica.hr. Oglas oglašivača će dobiti potrebnu oznaku (4P Status) da su neke od potvrda oglašivača dostavljene.

 

Čuvalica.hr također može prikupljati podatke o drugim osobama putem preporuka unutar web portala. Podaci mogu sadržavati ime, prezime, telefonski broj i adresu elektroničke pošte (e-mail) osobe koja daje preporuku. Ove informacije dolaze isključivo prilikom kreiranja oglasa/profila pružatelja ili korisnika usluge te tvrtke ili obrta ili pak dogradnje samog oglasa/ profila. Prikupljene informacije o preporukama drugih osoba se neće koristiti u druge svrhe uključujući i marketinške aktivnosti.  Ukoliko se podaci druge osobe pojave unutar preporuka a pojavili su se bez njenog odobrenja ista osoba može kontaktirati Čuvalicu.hr telefonskim ili elektronskim putem (e-mailom) da se isti podaci uklone sa web portala.


Čuvalica.hr prikuplja podatke kako bi razvijala i isporučila usluge u zakonskim okvirima. Ograničavamo se na prikupljanje minimalnih informacija o korisnicima našeg web portala

a koje su nam potrebne da isporučimo što cjelovitiju i kvalitetniju uslugu našim klijentima te u svrhu administriranja našeg poslovanja.

Pružanje informacija i osobnih podataka je isključivo na dobrovoljnoj bazi te uvijek možete odabrati da ih ne pružite izabravši da ne koristite naše web stranice, usluge ili mogućnosti.

Određeni podaci koje ste samostalno i dobrovoljno dali na uvid (vaše ime, adresa, grad, broj telefona) se primjenjuju u komunikaciji s web portalom Čuvalica.hr te u komunikaciji sa trećim stranama. Nikako ne prikazujemo vaše prezime, OIB, broj osobne iskaznice ili bilo koju samostalno i dobrovoljno postavljenu potvrdu na naš web portal.

Podaci o vama određuju koliko će vaš oglas biti vjerodostojan no nisu uvjet da bi oglas bio objavljen. U svakom trenutku vi imate mogućnost upravljanja vašim osobnim podacima (prezime, adresa, grad, poštanski broj, država, broj telefona, broj mobitela, broj fax uređaja, svim postavljenim potvrdama i fotografijama).

 

Raspolaganje vašim informacijama

3. Sve informacije koje se prikupljaju od strane pružatelja i korisnika usluga se koriste za rad web portala Čuvalica.hr uključujući i djeljenje određenih informacija pružatelja usluge sa potencijalnim korisnikom usluge. Ujedno Čuvalica.hr može povremeno koristiti određene osobne podatke pružatelja i korisnika usluge kao što su podaci o elektroničkoj pošti (e-mail adresa) a putem kojih će se povremeno vršiti određene marketinške aktivnosti web portala Čuvalica.hr u tipa slanje newslettera, raznih obavijesti, promotivnih ponuda i sl.

Također putem elektronske pošte u obliku Čuvalica.hr newslettera moguće je podjeliti oglas s trećom stranom a koji će omogućiti da treća strana koja je prisutna na web portalu u smislu oglašavatelja, sponzora ili pokrovitelja pošalje reklamnu poruku o svojim proizvodima pružatelju, korisniku usluge, tvrtki ili obrtu a koji bi mogli istima biti interesantni.

U tu svrhu mi ne dijelimo izravno podatke pružatelja ili korisnika usluge o elektroničkoj pošti  (e-mail adresi) trećim stranama koje se oglašavaju. Ukoliko pružatelj ili korisnik usluge ne želi primati takve obavijesti ili oglase te djeliti informacije sa trećim stranama isto može isključiti u nastavku obavijesti ili oglasa.

Čuvalica j.d.o.o. ni pod kojim uvjetima neće samostalno bez vaše privole informacije o vama učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom ili u slučajevima koji su navedeni ovim uvjetima korištenja ili zaštitama privatnosti.  Ujedno kako bi pružili naše usluge što efikasnije u skladu sa zakonom možemo podijeliti sve informacije koje smo prikupili o pružatelju, korisniku usluge ili o tvrtki ili obrtu a opet koje su isključivo u skladu sa zakonom.

Iste se mogu podjeliti s agencijama i pružateljima drugih usluga za obavljanje djelatnosti isključivo u naše ime, kao što je slanje elektroničke pošte (e-maila) proces plaćanja kreditnim karticama ili adresa stanovanja koja se može podijeliti s davateljom usluga kako bi se ustvrdila geografska informacija. Ti davatelji usluga mogu imati pristup osobnim podacima potrebnima isključivo za obavljanje svoje funkcije, ali ih ne mogu  koristiti za druge svrhe. Također možemo otkriti osobne informacije o pružatelju ili korisniku usluge trećim stranama kada vjerujemo da je otkrivanje potrebno u skladu s zakonskim uvjetima, propisima, putem sudskog naloga, sudskog poziva ili naloga za pretres ili pak tijekom pravnog postupka. Čuvalica.hr također može otkriti osobne podatke ukoliko vjeruje da su povrijeđena prava u ugovoru sa našim korisnicima web portala ne bi li se zaštitila imovina ili sigurnost Čuvalice.hr i korisnika naših usluga.


Ukoliko dođe do promjene vlasničke strukture u Čuvalica.hr, kupac može raspolagati svim informacijama na web portalu nakon kupnje istoga. Ukoliko prilikom toga dođe do promjene uvjeta korištenja i zaštite privatnosti na web stranicama kroz nekih od akata sadržanih uvjeta svi korisnici web portala će o istome biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-maila) te će imati mogućnost da izaberu da li žele da se njihovi podaci koriste putem novih uvjeta.

 

Odgovornost

4. Čuvalica.hr može napraviti provjeru usluge putem treće strane u smislu provjere OIB, JMBG, OI (osobna iskaznica) MBS a usluge dostupne za pružatelje ili korisnike usluga. Pružatelji ili korisnici usluga mogu koristiti ovu uslugu kako bi provjerili informacije kao što su, ime i prezime fizičke osobe ukoliko je iste podatke osoba pružila na uvid, adresa, kaznena pozadina kroz potvrdu o nekažnjavanju, psihofizičko stanje putem potvrde o psihofizičkoj sposobnosti za rad odabranog doktora opće prakse te podaci o sanitarnom pregledu.

Pružanje i korištenje danih informacija je isključivo na dobrovoljnoj bazi. Ako se odlučite za pružanje ili korištenje ovakvog vida informacije dane od pružatelja ili korisnika usluge te kasnije ponuđene u obliku izjave o dostavi navedenog podatke putem web portala Čuvalica.hr prihvačate i ovime potvrđujete da razumijete i izričito se slažete da Čuvalica.hr nema kontrolu nad pruženim informacijama te ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitetu, točnost ili pouzdanost pruženih informacija koje su pružene od pružatelja ili korisnika usluge, tvrtke ili obrta. Ujedno razumijete da Čuvalica.hr može pregledati pružene informacije dane od pružatelja ili korisnika usluge te da Čuvalica.hr zadržava pravo raskinuti članstvo na stranicama web portala Čuvalica.hr na osnovu pruženih informacija a koje bi mogle naštetiti radu samog web portala Čuvalica.hr


Registracija

5. Kako bi pružatelj i korisnik usluge te tvtrtka mogli oglašavati svoje usluge na web portalu Čuvalica.hr obvezuje se registrirati i u registracijskom obrascu  popuniti svoje osobne podatke i kontakt podatke. Prikupljanje traženih podataka kroz registracijski obrazac utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Korisnik za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka a koje pohranjuje Čuvalica j. d.o.o. 

Pružatelj i korisnik usluge svojim zahtjevom za objavom profila ili oglasa, neopozivo ovlašćuju Čuvalica.hr da taj sadržaj koristi, kopira, distribuira i objavljuje i u drugim medijima. Čuvalica.hr neće u drugim medijima objaviti osobne podatke oglašivača koje isti nije odobrio, nego eventualno samo sadržaj profila i link na stranicu Čuvalica.hr


Kolačići

6. Čuvalica.hr koristi tehnologiju „kolačića” (cookies) s ciljem unaprijeđenja i poboljšanja korištenja web stranice. „Kolačići” su dokumenti koji se šalju na vaše računalo i prepoznaju vas kao jedinstvenog korisnika te spremaju vaše osobne preference i tehničke podatke. Kolačići sami po sebi ne sadrže i ne otkrivaju bilo kakve osobne podatke. Ako osobne podatke dostavite putem stranice isti se mogu povezati s podacima spremljenim u kolačićima. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio.

Kako bi ova web stranica radila ispravno te da bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija (cookies) . Gotovo sve web stranice imaju ovakvu praksu te je prema odredbama Europske unije od 25. ožujka 2011. godine obvezno prije samog spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak.

Napominjemo da ni u jednom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka a tako niti do prikupljanja osobnih podataka. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.Ako ne prihvaćate Čuvalica.hr korištenje kolačića, podešene postavke na svom osobnom pretraživaču možete promijeniti tako da Vaš pretraživač ne prihvaća kolačiće. Navedeno u tom slučaju može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu adekvatno ili u potpunosti koristiti.


Geolokacija

7. Korištenjem usluge geolociranja vaša adresa se koristi isključivo kako bi pružila što relevantniju informaciju o vama te potencijalnim korisnicima vaše usluge što kvalitetniju informaciju o vašoj udaljenosti od njihovog mjesta stanovanja ne bi li se na navedeni način ubrzao odabir pružatelja ili korisnika usluge, tvrtke, agencije ili obrta.

Vi imate mogućnost unosa adrese stanovanja no unos kućnog broja nije uvjet da bi geolokacija radila. Vaša adresa stanovanja se isključivo koristi za navedenu uslugu geolociranja te nikako za bilo koje druge svrhe te ista ostaje isključivo samo unutar baze Čuvalica j.d.o.o. pravnog subjekta.

 

 


Kako postati PREMIUM član?

 • Želiš znati kako postati PREMIUM član? KLIKNI me :)
 • Postani PREMIUM član i pristupi kontakt informacijama
 • Pronađi pomoć za sebe, svoju obitelj, dom ili tvrtku
 • Preporuke i mišljenja roditelja, poslodavaca, klijenata
 • Razmjena poruka i informacija
 • Pristup sigurnosnom profilu osobe za Premium Star korisnike!

Pronađi posao!

 • BESPLATNO napravi svoj oglas!
 • ISTAKNI svoj oglas kao PREMIUM član i omogući pristup kontakt informacijama
 • Javi se obiteljima ili tvrtkama koje trebaju tvoju pomoć i usluge
 • Budi dostupan za najbolje i najzanimljivije poslove
 • Pretražuj oglase za posao po obrazovanju, znanju, plaći, lokaciji...